TÜRKİYE'DE UNICEF

Türkiye'de UNICEF

UNICEF Türkiye Milli Komitesi


UNICEF Türkiye Milli Komitesi, sanayileşmiş ülkelerde kurulu olup tüm dünyada UNICEF programları için fon sağlayan ve tüm çocuklar için daha iyi bir dünyanın mücadelesini veren 34 Milli Komiteden biridir.


UNICEF Türkiye Milli Komitesi, kamu yararına çalışan bir dernek statüsündedir.


Milli Komitesi'nin amacı, Türk ve dünya çocuklarının ihtiyaçları ile ilgili kamuoyu bilinci oluşturmak ve devlet kurulumları, sivil toplum örgütleri, özel sektör, meslek örgütleri, gönüllü kişi ve gruplarla işbirliği yaparak UNICEF'in çocukların sağlığı, eğitimi, korunması ve çocuk hakları konularında yaptığı çalışmalara yardım etmektir.


www.unicefturk.orgUNICEF Türkiye Temsilciliği

UNICEF bulunduğu ülke hükümeti ile birlikte geliştirdiği 5 yıllık program ve projeleri o ülkedeki kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve medya ortakları ile birlikte uygular. Türkiye Cumhuriyeti ile ilk Temel Anlaşma 1951 şubat ayında imzalanmıştır. Geçen yıllarla birlikte temel anlaşmalar daha detaylı hale getirilmiş ve ülke Programı Eylem Planı’na (üPEP) dönüştürülmüştür. ülke Programı Eylem Planlarıynın ortak hedefi çocuk haklarının uygulanması için yapılan çalışmaları, yardımı ulusal kalkınma politikaları ile birleştirmektir.


www.unicef.org.tr